Losmaken
Deze oefening ontspant het bovenste gedeelte van de rug, vooral de spieren van de schouderbladen. Ook de heupen worden erdoor ontspannen. Blijf tot slot rustig in de zithouding zitten, 5 tot 10 minuten, en verspreid de gewaarwordingen die door deze oefening zijn losgemaakt over je hele lichaam en daarbuiten, naar het universum dat je omringt.

1. Ga met gekruiste benen
op een matje of kussen zit-ten; je armen zijn gestrekt
en je handen rusten op je knieën._______________________
Doe de hele beweging, eerst
de ene kant, dan de andere kant, 3 of 9 keer.

2. Kijk recht voor je uit en adem ont-spannen door neus en mond, beweeg langzaam je schouders, waarbij de rechterschouder zo ver mogelijk naar voren en de linkerschouder zo ver mogelijk naar achteren beweegt. Hou je rechterarm gestrekt en de linkerelleboog gebogen. Neem ongeveer 15 seconden voor deze beweging. Hou je hoofd recht zodat je schouders onafhankelijk van je hoofd bewegen. Dit voelt eerst een beetje vreemd.
 

3. Beweeg dan langzaam je linkerschouder naar voren terwijl je rechterschouder naar achteren beweegt, strek je linkerarm en laat je rechter-elleboog zich buigen. Beweeg heel langzaam en voel de gevoelens in je lichaam ont-waken. Voel de rekking in je rug en nek aan het eind van de beweging; misschien krijg je er ook warme gewaar-wordingen door.